Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach informuje, że uległa zmianie organizacja szczepień zaplanowanych na dni 9.06 – 11.06.2021 r.
W związku z powyższym osoby, które wyraziły chęć zaszczepienia się zostaną przewiezione autokarami do punktu szczepień w Dęblinie oraz po szczepieniu odwiezione do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

Szanowni Państwo,

W imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty serdecznie zapraszamy Państwa Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dnia 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.

 

  1. Odpłatność za obiady będzie za m-c czerwiec dla klas 1-3 SP wynosi 68,00 zł  Proszę o wpłaty na konto nr   43 1560 1195 2311 0974 4886 0001 do dnia 28.05.21 r. W tytule przelewu należy podać : Imię i nazwisko dziecka oraz klasę ( np. Jan Kowalski 1a SP).
  2. Dzieci z klas 4-8 SP i z klas licealnych, które nie dokonały jeszcze odpłatności, a zgłaszają chęć korzystania z obiadów w m-cu czerwcu również dokonują odpłatności w kwocie 68,00 zł
  3. W przypadku zgłoszonych rezygnacji z obiadów (odpisów) koniecznie przed dokonaniem przelewu proszę skontaktować się z intendentką – Maria Kleszczyńska – 81 886 40 37 w celu ustalenia kwoty do zapłaty

W dniach 9,10,11 czerwca 2021 r. „9-tka”włącza się w ogólnopolski program „#SZCZEPIMY SIĘ”.
Szczepienia obejmują młodzież od 16 roku życia i będą wykonywane na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach. Zapewniona będzie pełna opieka medyczna. Młodzież szczepiona będzie szczepionką firmy Pfizer.
Osoby zainteresowane szczepieniem przeciw COVID-19 zobowiązane są do dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek)  dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony kwestionariusz, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Zachęcamy !

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu on-line "Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii"

Szanowni Państwo

Za  pośrednictwem Dyrekcji Szkoły  serdecznie zapraszam Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas konferencji chcemy przybliżyć rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

Komunikat dotyczący elektronicznej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej klasy VIII a i VIII b.

W dniu 28 maja 2021 r. (piątek) uczniowie klas VIII będą mieli możliwość zalogowania do elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i dokonania wyboru szkół i preferencji.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach informuje,
że w dniu  25.05.2021 r. - wtorek o godz. 17.30 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 i II Liceum Ogólnokształcącego w formie on-line.