Organizacja pracy szkoły od 25 maja
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku 25 maja częściowo otwieramy naszą szkołę. Od 25 maja możliwy będzie powrót do szkoły uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej, dla których zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami  zajęć dydaktycznych. Od 25 maja możliwe jest również organizowanie na terenie placówki zajęć rewalidacyjnych. Także od 25 maja istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły dla uczniów klas ósmych oraz maturzystów bezpośrednich konsultacji z nauczycielami. Będą one trwały do 7 czerwca według ustalonego harmonogramu. Od 1 do 7 czerwca możliwe będą konsultacje uczniów pozostałych klas Szkoły Podstawowej i Liceum.

W związku z tymi zmianami bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z dostępnych zajęć o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz niezbędną dokumentacją dostępną poniżej. Rodziców oraz pełnoletnich uczniów prosimy, aby przed przyjściem do szkoły wypełnili niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa dokumenty i dostarczyli je do szkoły. Przypominamy też o konieczności stosowania środków ochrony i dezynfekcji rąk.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się poniżej:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA EPIDEMIOLOGICZNEGO
DEKLARACJA RODZICA
DEKLARACJA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
DEKLARACJA POBYTU UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA UCZNIA / UCZNIA PEŁNOLETNIEGO ORAZ RODZICA
Harmonogram konsultacji indywidualnych realizowanych w szkole dla uczniów
Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna