Realizacja zadań konkursu
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Realizacja działań konkursu

 

 1.  „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą” - konwersatoria lekcje z wychowawcą, lekcje historii, wos-u.
  (sprawozdanie 1, sprawozdanie 2)
 2. „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” - wystawa plakatów.
  (sprawozdanie)
 3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  (sprawozdanie)
 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. 
  (sprawozdanie)
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. 
  (sprawozdanie)
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. 
  (sprawozdanie)
 7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  (sprawozdanie)
 8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.
  (sprawozdanie)