Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2020 r., a kończą się 25.06.2021 r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I okres - od 01.09.2020 r. do 22.01.2021 r.

II okres - od 25.01.2021 r. do 25.06.2021 r.

III. Terminy I okresu:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach śródrocznych i wpisania ich do dziennika - 14.01.2021 r. (czwartek)

Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 21.01.2021 r. (czwartek)

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

V. Terminy II okresu:

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 01.04.2021r. do 06.04.2021 r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych:

i. dla klas maturalnych 30.03.2021 r. (wtorek)

ii. dla klas pozostałych 25.05.2021 r. (wtorek)

Termin poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika:

i. klasy maturalne – 15.04.2021 r. (czwartek - godzina 12.00)

ii. klasy pozostałe - 09.06.2021 r. (środa - godzina 12.00)

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO – 22.04.2021 r. (czwartek )

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 15.06.2021 r. (wtorek )

Zakończenie zajęć w klasach III LO – 30.04.2021r. - rozdanie świadectw

Sprawdzian ośmioklasisty - 25 maja 2021 r. - język polski, 26 maja 2021 r. - matematyka, 27 maja 2021 r. - język obcy

Początek egzaminu maturalnego – 04 maja 2021 r. - 20 maja 2021 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 25.06.2021 r. (piątek)

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 23.08.2021 r. – 24.08.2021 r.

VI. FERIE LETNIE – trwają 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowywania:

02.11.2020 r. - poniedziałek;

04-05.01.2021 r. -czwartek i piątek;

04-07.05.2021 r. - wtorek, środa, czwartek i piątek;

04.06.2021 r. - piątek;

VIII. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

01.09.2020 r. - poniedziałek

22.09.2019 r.- wtorek;

19.11.2020 r. - środa;

26.01.2021 r. - wtorek;

31.03.2021 r. - środa;

25.05.2021 r. - wtorek.