Wydarzenia
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W dniach 7-11 czerwca w naszej szkole zrealizowano projekt „Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości”. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Zajęcia skierowane były do młodzieży liceum z klas 2Ap i 2Cpa. Projekt stanowił alternatywę dla lekcji z podstaw przedsiębiorczości oraz godziny wychowawczej. Warsztaty prowadzone były przez doktorantów uczelni. Szkolenie zostało zrealizowane online przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Program składał się z pięciu bloków tematycznych:
1.    Miękkie elementy zarządzania.
2.    Strategie przedsiębiorstw.
3.    Finanse.
4.    Zarządzanie zasobami ludzkimi.
5.    Marketing.

Warsztaty były świetną inspiracją do samodzielnego pogłębiania wiedzy z dziedzin ekonomii, marketingu i zarządzania. Był to niezwykle wartościowy czas, podczas którego młodzi ludzie mieli okazję zweryfikować swoje wiadomości z zakresu przedsiębiorczości oraz zdobyć nowe umiejętności. Nabyta przez młodzież wiedza z pewnością zaowocuje w przyszłości i jeszcze nie raz udowodnią, że są przedsiębiorczymi młodymi ludźmi.